پنجشنبه 28 تير 1397   11:48:01
...
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 
1396/5/18 چهارشنبه
انقلابی در نظام مالی کشور با رویکرد حسابداری تعهدی صورت گرفت
علی محمدی نماینده وزیر و مدیر کل امور اقتصادی ودارایی استان کرمانشاه در افتتاحیه پنجمین همایش سراسری معاونین نظارت مالی و روسای خزانه معین استانها گفت: انقلابی در نظام مالی کشور با حرکت از نظام حسابداری نقدی به حسابداری تعهدی و قیمت تمام شده صورت گرفت.
به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی ودارایی استان کرمانشاه علی محمدی نماینده وزیر و مدیر کل امور اقتصادی ودارایی در  افتتاحیه همایش،  ضمن ابراز خرسندی از افتخار میزبانی استان کرمانشاه از پنجمین همایش سراسری معاونین نظارت مالی و روسای خزانه معین استانها ، به مقاطع مختلف مهم تاریخی  نظام مالی دولت اشاره نمود وخاطر نشان کرد که نظام مالی دولت سه مقطع که شامل؛ تصویب قانون محاسبات عمومی کشور در سال66، تعریف سرفصل های جدید حسابداری که منجر به ورود واژگان جدید از جمله واگذاری دارایی های سرمایه ای، واگذاری دارایی های مالی و غیره به ادبیات مالی کشور گردید و نیز در نهایت ارتقای نظام مالی کشور از ابتدای سال 94  با تغییرنظام حسابداری نقدی به حسابداری تعهدی ضمن فراهم گردیدن بستر های قانونی آن در نظام بودجه ریزی کشور می باشد را پشت سر گذاشته است.

در همین خصوص وی بیان داشت که از ابتدای برنامه سوم، دولت در لایحه برنامه توسعه خود و مجلس با تصویب قوانین مربوطه به دنبال این بودند که با کوچک سازی دولت فاصله میان درآمد و هزینه را کاهش دهند که بر همین اساس تلاش گردید با شناسایی درآمدهای جدید و افزایش درآمدها از این طریق هزینه های اجتناب ناپذیر پوشش داده شود و ضمن مدیریت صحیح و کنترل منابع، هزینه های اجتناب پذیر و غیر ضرور کاهش یابد و در همین راستا بودجه ریزی عملیاتی مورد توجه قرارگرفت و در حوزه خزانه در سنوات اخیر تلاش گردیده است که بسترهای لازم برای این کار فراهم گردد.

وی با اشاره به اینکه طی سنوات قبل شاهد هدر رفت درآمدها بوده ایم تاکید داشتند که آهنگ رشد هزینه ها در قوانین بودجه سنواتی بیشتر از رشد درآمدها است و برای برون رفت از این شرایط چاره ای نداریم جز اینکه برنامه ریزی و بودجه بندی مبتنی بر عملکرد باشد.

علی محمدی به 14 پروژه مهم ابلاغی اقتصاد مقاومتی به وزارت امور اقتصاد ی و دارایی اشاره کرد و خاطر نشان شد  که 3 پروژه از این پروژه ها مربوط به حوزه نظارت مالی بوده، که شامل پروژه های ؛مولد سازی و مدیریت دارایی های دولت،استقرار خزانه داری الکترونیک  وتوسعه و استقرار نظام جامع مدیریت بدهی ها و تعهدات عمومی دولت می باشند.

نماینده وزیر و مدیر کل امور اقتصادی ودارایی استان کرمانشاه در ادامه از مجموعه دستگاههای اجرایی نهادها و موسسات دولتی و خصوصی استان به منظور حمایت و همکاری به جهت برگزاری این همایش تقدیر نمود.

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
نشانی: میدان امام خمینی ـ خیابان باب همایون ـ خیابان صور اسرافیل  تلفن : 39909 فاکس: 39967627  کدپستی: 1114943661 پست الکترونیک: info@mefa.gov.ir